Mã hàng Tên sản phẩm  Giá bán lẻ
NMD Nho Mẫu Đơn Xanh                            240,000
NS Nho Ghép Sĩ                            150,000
NC Nho Củi                              15,000
CTM Cây Thanh Mai                            250,000
TCN Combo phân + Thuốc                            450,000
CSR Cây SiRo                            120,000
NCT Nho Có Trái                            800,000
PBN Phân Bón Nho                              70,000
SRC Sầu Riêng Choai                            280,000
SRG Sầu Riêng Giống                            180,000
HONGDKH Hồng Dòn Không Hạt                            155,000
HONGXRD Hồng Xiêm Ruột Đỏ                            560,000
HONGXX Hồng Xiêm Xoài                            175,000
XOAIDL Xoài Đài Loan                            175,000
XOAIT Xoài Thái                            175,000
OIRB Ổi Ruby                            175,000
OITIM Ổi Tím                            175,000
OINH Ổi Nữ Hoàng                            175,000
OIKH Ổi Không Hạt                            165,000
OIDLL Ổi Đài Loan                            165,000
OIDLC Ổi Lê Đài Loan – Chiết                            165,000
OIDLG Ổi Lê Đài Loan – Gép                            165,000
TAOBNT Táo Bom Ninh Thuận                            150,000
TAODV Táo Đào Vàng                            165,000
TAODM Táo Đỏ Mỹ                            165,000
TAOT Táo Thái                            165,000
TAOLDL Táo Lê Đài Loan                            165,000
NHO1MT Nho Cao 1M Thân To                            450,000
NH1MN Nho Cao 1M Thân Nhỏ                            450,000
NHOCH Nho Có Hoa                            350,000
NHO126 Nho Pháp – 126                            150,000
NHONTD Nho Ngón Tay Đen                            200,000
NHOHD Nho Hạ Đen                            150,000
NHOK Nho Kẹo                            160,000
NHO152 Nho Ngón Táy Đỏ Nh01-152                            150,000
NHODNT Nho Đỏ Ninh Thuận                            150,000
NHOX Nho Xanh Ninh Thuận NH01-148                            150,000
MITTN Mít Tố Nữ                            230,000
MITTQ Mít Nghệ Tứ Quý                            190,000
MITRDC Mít Ruột Đỏ Choai                            400,000
MITTSS Mít Thái Siêu Sớm                            180,000
PHATT Phật Thủ                            150,000
BUOIR Bưởi RuBy                            170,000
BUOIDTV Bưởi Đỏ Tiến Vua                            160,000
BUOID Bưởi Diễn                            160,000
BUOIDX Bưởi Da Xanh                            160,000
HONGD Hồng Dòn                            170,000
HONGX Hồng Xiêm Xoài                            190,000
NHANT Nhãn Tím                            280,000
MANGC Măng Cụt                            220,000
BANHKEM Trái Bánh Kem Mexico                            599,000
MITML Mít Malai Trái Dài                            220,000
MITRD Mít Ruột Đỏ                            185,000
DAUT Dâu Tằm Đài Loan                            200,000
CHANHV Chanh Vàng                            165,000
CHANHKH Chanh Không Hạt                            120,000
LUUD Lựu Đỏ                            180,000
VUSHK Vú Sữa Hoàng Kim                            225,000
VUSLR Vú Sữa Lò Rèn                            200,000
NADB Na Dứa Miền Bắc                            210,000
NAD Na Dai                            170,000
SUNGM Sung Mỹ                            180,000
CHERRYBT Cherry Brazil Có Trái                         1,100,000
CHERRYB90 Cherry Brazil Cao 90 CM                            400,000
CHERRYB50 Cherry Brazil Cao 50 CM                            250,000
NHOTGTQC Nho Thân Gỗ Tứ Quý Lá To Choai                            650,000
NHOTGTQ Nho Thân Gỗ Tứ Quý Lá To Giống                            300,000
NHOTGT Nho Thân Gỗ Đỏ 12 Có Trái                         3,000,000
NHOTGC Nho Thân Gỗ Đỏ 12 Choai 1M                            650,000
NHOTG12 Nho Thân Gỗ Đỏ 12 Vụ Giống                            300,000