CÁCH TRỒNG NHO TRONG THÙNG XÔP

Hiên nhu cầu trồng nho cảnh, nho ăn trái đang rất nhiều vì tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên nhiều chị ở thành phô không có nguồn đất rộng nên tận dụng trồng nho trên sân thượng. Vậy video này sẽ hướng dẫn các chị cách trồng cây nho trong thùng xốp, hy vong sẽ có ích cho các chị

Các chị có nhu cầu về cây giống các loại nho tham khảo tại trang sản phẩm cây nho giống nhé