ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1: Đăng ký thành công sản phẩm của chúng tôi, bạn phải để lại thông tin bằng cách điền vào from, có sẵn với các thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ chính xác của bạn. Điều này giúp bạn hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của chúng tôi

2 : Bạn phải có trách nhiệm điền đúng, chính xác thông tin của mình để có thể nhận được hàng nhanh nhất

3: Shop chỉ dành riêng cho sản phẩm, dịch vụ cá nhân, công ty. Không chia sẽ thông tin khách hàng dưới mọi hình thức

4: Chúng tôi có quyền từ chối đơn hàng của bạn nếu thông tin để lại bị sai thông tin sai lệch. Bạn không thật sự có nhu cầu về sản phẩm của chúng tôi (trường hợp đăng ký bừa bãi) hoặc đơn hàng của bạn không được thông qua vì đã chấm dứt chương trình khuyến mãi