Năng suất nho trên mỗi Hecta như thế nào là đạt chuẩn

Về năng suất, nói chung, khi chúng ta thu hoạch các giống nho khô nguyên cành, chúng ta có thể thu hoạch năng suất cao hơn so với khi chúng ta trồng các giống làm rượu vang. Nhưng ngay cả trong số các giống làm rượu vang, vẫn có sự khác biệt đáng kể về năng suất. Mỗi nhà nông phải đưa ra quyết định dựa trên thông tin và thực tế và tìm sự cân bằng hợp lý giữa số lượng và chất lượng. Một số nhà sản xuất nho châu Âu (giống Sauvignon hoặc Cabernet) cho biết họ không muốn thu hoạch hơn 6 tấn nho mỗi ha (5.300 lbs mỗi mẫu Anh), vì năng suất cao hơn sẽ làm giảm đáng kể chất lượng sản phẩm. Mặc dù sản lượng này có vẻ thấp đến mức khó tin so với các vườn nho khác, nhưng là quá đủ để đem lại lợi nhuận cho họ, bởi vì sản phẩm có thể bán được giá cao trên thị trường. Mặt khác, các giống làm rượu vang chất lượng trung bình và chất lượng thấp có thể cho 20-40 tấn mỗi ha hoặc thậm chí hơn (18.000 đến 36.000 lbs. Mỗi mẫu Anh), nhưng chúng không thể được bán trên thị trường với giá cao. Các giống nho khô nguyên cành có thể cho năng suất 20, 30 hoặc thậm chí 50 tấn mỗi ha (18.000 đến 45.000 lbs mỗi mẫu). Tuy nhiên, như chúng ta đã đề cập trước đây, hầu hết các giống nho khô nguyên cành hiện đại có thể cho năng suất tốt trong 15-17 năm đầu tiên của chu kỳ sống của chúng. Khi cây trồng đến năm thứ 15 – 17, nhiều nhà sản xuất đã cày xới và phá bỏ cây trồng của giống nho khô nguyên cành, để tiến hành luân canh hoặc bỏ trống đất trong vài năm. Hãy nhớ rằng 1 tấn = 1000 kg = 2.200 lbs. và 1 ha = 2,47 mẫu = 10.000 mét vuông.

Trong hầu hết các trường hợp, các vườn nho nhỏ thích ưu tiên cho  chất lượng hơn là số lượng. Họ không có quy mô kinh tế để sản xuất một sản phẩm chất lượng trung bình với giá thấp. Do đó, phần lớn các nhà sản xuất châu Âu thường tỉa bớt các chùm quả trước khi thu hoạch, để kích thích cây dành tài nguyên của mình cho số lượng quả ít hơn nhưng chất lượng hơn. Điều này, kết hợp với quy mô nhỏ hơn nhiều của các vườn nho châu Âu, dẫn đến sản lượng của các vườn nho châu Âu thấp hơn đáng kể so với các vườn nho Mỹ.

Theo nguyên tắc chung, cứ 1000 kg nho được thu hoạch, chúng ta có thể sản xuất được 400 đến 650 kg rượu vang (năng suất 40-65%). Tất nhiên,có thể có những sai lệch đáng kể từ các giới hạn này.