Nhãn Hưng Yên – Đặc điểm, năng suất và hiệu quả kinh tế

180,000 120,000

Nhãn Hưng Yên gồm có nhãn chín sớm, chín muộn, chín chính vụ. Về cơ bản chúng có đặc điểm và sinh trưởng giống nhau, chỉ khác nhau ở năng suất và giá bán.

Cam kết vì khách hàng

ĐẶT MUA NHANH Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục: