Áp dụng công nghệ vào trồng nho đương đại

Công nghệ đã thay đổi mọi lĩnh vực của cuộc sống. Như nghề trồng nho, công nghệ đã thay đổi đáng kể cách người trồng quyết định thời điểm và cách tưới tiêu, thời điểm và cách bón phân và hóa chất nông nghiệp, khi nào là thời điểm hoàn hảo để thu hoạch, v.v.

Ngược lại với nhiều thập kỷ trước, nông dân trồng nho ít dựa vào trực giác và trí nhớ của họ mà dựa nhiều hơn vào dữ liệu có thể thu thập và lưu trữ từ nhiều nguồn khác nhau. Cuộc xâm lược của điện thoại thông minh giúp người trồng dễ dàng tiếp cận tất cả các dữ liệu có sẵn này, ngay cả khi họ đang ở trên đồng và họ phải đưa ra quyết định nhanh chóng.

Nhiều người trồng nho đã thành lập các Trạm Thời tiết nhỏ trong vườn nho của họ. Các trạm này đo độ ẩm, độ mặn, nhiệt độ và thu thập một số dữ liệu về đất. Người trồng không cần lưu các dữ liệu này trong các bảng biểu phức tạp trên máy tính cá nhân nếu họ không muốn. Họ có thể tận dụng ưu điểm của các ứng dụng di động nhờ đó họ có thể sử dụng các dữ liệu này để đưa ra các quyết định dựa trên thực tế. Có rất nhiều ứng dụng di động có thể đóng vai trò như Trợ lý Cá nhân cho người trồng. Các ứng dụng di động hiện đại có thể giúp người trồng thu thập và truy cập vào các dữ liệu địa lý, theo dõi thời tiết, thu thập dữ liệu thủy lợi, dữ liệu về lao động và ước tính năng suất cây trồng. Các ứng dụng từ xa thậm chí còn được sử dụng để thực hiện các hành động như khởi động các vòi phun nước để bảo vệ cây trồng khỏi sương giá và mở các van nước tưới tiêu. Nhiều ứng dụng khác thì tổng hợp dữ liệu và tự động gửi chúng cho Kế toán của các nông hộ hoặc thậm chí là cho các Cơ quan Chính phủ.

Ưu điểm lớn của tất cả các ứng dụng này là chúng tạo điều kiện làm việc theo nhóm vì những người trồng có thể cấp quyền truy cập cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm hoặc cho bất kỳ nhà khoa học nào bên ngoài hoặc các bên liên quan (như chuyên gia nông học, chuyên gia tư vấn cây trồng, người mua, v.v..).